W miniony poniedziałek, 17 grudnia br. gościliśmy w naszej szkole wolontariuszy z leszczyńskiej Fundacji Centrum Aktywności Twórczej. Byli to Maria z Hiszpanii, Erisa z Albanii, Yaren z Turcji oraz Anton z Francji. Celem ich wizyty było spotkanie z językiem angielskim, językowa aktywizacja naszych uczniów oraz zapoznanie młodzieży z kulturą, zwyczajami i zabytkami krajów, z których pochodzą nasi goście. Warto dodać, że główne działania Fundacji CAT, na zaproszenie której Maria, Erisa, Yaren i Anton przyjechali do Polski i odwiedzili m.in. naszych uczniów, koncentrują się na wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, wyrównywaniu szans edukacyjnych, upowszechnianiu kultury, aktywności społecznej oraz promocji idei wolontariatu. Zobacz>>