Miło nam poinformować, że w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nasi uczniowie otrzymali szansę udziału w realizacji zadania projektowego pod nazwą "Inwestujemy w przyszłość - wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna".

 Głównym założeniem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych jego uczestników poprzez rozwój ich kompetencji matematyczno - przyrodniczych i indywidualne podejście do każdego z nich, doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych, a także podniesienie kompetencji biorących udział w projekcie nauczycieli w zakresie wdrożenia pracy eksperymentem i wspierania rozwoju dzieci ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się. Oznacza to, że w ciągu najbliższych dwóch lat, które obejmą działania projektowe, uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość uczestniczenia w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych z zakresu takich przedmiotów, jak biologia, przyroda, geografia i matematyka, które realizowane będą w formie warsztatów, eksperymentów i wycieczek turystyczno-krajoznawczych. W tych ostatnich wezmą udział najbardziej aktywni uczestnicy projektowych spotkań. Warto dodać, że zajęcia są nieodpłatne. Gorąco zachęcamy wszystkich uczniów do zadbania o swoją edukację, a co za tym idzie o swoją przyszłość.